Govorilne ure

V spodnji tabeli kliknete na učitelja, pri katerem se želite naročiti na govorilne ure.

UČITELJ RAZREDNIK PREDMET e-mail naslovi
I. triletje
ROJKO Romana  1. a  osflvromana@gmail.com
Kodrič Suzana  1. b  skodric79@gmail.com
JEZERNIK Karmen  2. a  karmen.jezernik@guest.arnes.si
ŠTRAUB Maja  2. b  maja.dami@gmail.com
RENČELJ Doroteja  2. c  doroteja.rencelj@gmail.com
GEREČNIK Milena  3. a  milena.slatinek@guest.arnes.si
BEZJAK Barbara  3. b  barbara1.bezjak@gmail.com
BILUŠ Mateja 2. strok. delavec, GOS  mateja.bilus@osflv.si
II. triletje
POTOČNIK Lea  4. a  lea.kincotop@gmail.com
ŽUPEVC Edita  4. b  edita.zupevc@gmail.com
RAZBORŠEK Zlatka  5. a  zlatka.razborsek@guest.arnes.si
PLANINŠEK Renata  5. b  renata.planinsek@guest.arnes.si
ŽIVEC Maja  5. c OPB 4  maja.zivec@osflv.si
ŽEBAVEC Katarina  6. a TJA, N2N, NI1, NI2, NI3  katarina.zebavec@guest.arnes.si
SABATI Simona  6.b  simona.sabati@gmail.com
III. triletje
TRSTENJAK Petra  7. a SLJ, GKL  petra.trstenjak1@guest.arnes.si
DONKO Tanja  7. b MAT, OPB 2. a  tanjadonko@yahoo.com
ŽIVEC Matevž  8. a TIT, NŠP, ŠPO  matevz.zivec@osflv.si
ZUPANC Sarita  8. b LUM, LS1,LS2  sarita.zupanc@gmail.com
BLAZNIK Tanja  9. a NAR, KEM, BIO,KVŽ, POK  tanja.blaznik@osflv.si
KLINE Mojca  9. b TJA  mojca.kline@gmail.com
OSTALI UČITELJI
GEREČNIK Stane FIZ, ŠHO, MAT  stane.gerecnik@guest.arnes.si
SEP Nastja OPB, projekt prva zaposlitev  nastjasep@gmail.com
KAUBE Anita ZGO, GEO  anita.kaube@osflv.si
PIPENBAHER Magda MAT  magda.pipenbaher@guest.arnes.si
SOBAN Karmen SLJ, ŠNO, OPB 4  karmen.soban@guest.arnes.si
SORKO Anja TJA  anja.sorko@osflv.si
PREL Mira GUM, OPZ, MPZ  mira.prel@osflv.si
VUJINIĆ Vesna ŠPO, IDPR  vesna.vujinic@guest.arnes.si
ROBIČ Dominik  org. inf. dejavnosti NRA, UBE, FIZ  dominik.robic@osflv.si
BRAVAR Zlatka  OPB 1. a  zlatka.bravar@osflv.si
MIKLAVC Vojka  OPB 1. b  miklavc.vojka@gmail.com
BOŽNIK Manja Nemščina, OPB 3. b  manja.boznik@guest.arnes.si
BON Dean  OPB  dean.bon@siol.net
SABATI Simona  OPB, DKE, SLJ, ZGO  simona.sabati@gmail.com
GOSAK Franc MAT, ravnatelj  franc.gosak@osflv.si
LEBAR Damijana Svetovalna služba  damijana.lebar@gmail.com
HAVAJ Petra Svetovalna služba  petra.havaj@guest.arnes.si
SEL Simona Svetovalna služba  simona.sel@osflv.si
STOJAKOVIĆ KVAS Nina svetovalna služba  dsp.ninastojakovic@gmail.com
GORENŠČEK Ines BIO, OPB, N1A  gorenscek.ines@gmail.com
KORPAR Jožica Knjižnica, OPZ  jozica.korpar@osflv.si
VARGAZON Maja POŠ, OPB  maja.vargazon@gmail.com
GRILC Staša POŠ, OPB  stashagrilc@gmail.com

Dostopnost
Better Tag Cloud