Govorilne ure

V spodnji tabeli kliknete na učitelja, pri katerem se želite naročiti na govorilne ure.

UČITELJ RAZREDNIK PREDMET e-mail naslovi
I. triletje
ROJKO Romana  1. a    osflvromana@gmail.com
KODRIČ Suzana  1. b    suzana.kodric@osflv.si
ŽIVEC Maja  2. a  JV  maja.zivec@osflv.si
BEZJAK Barbara  2. b  JV  barbara1.bezjak@gmail.com
JEZERNIK Karmen  3. a    karmen.jezernik@guest.arnes.si
ŠTRAUB Maja  3. b    maja.dami@gmail.com
RENČELJ Doroteja  3. c    doroteja.rencelj@gmail.com
BILUŠ Mateja   2. strok. delavec, GOS  mateja.bilus@osflv.si
II. triletje
POTOČNIK Lea  4. a    lea.kincotop@gmail.com
ŽUPEVC Edita  4. b    edita.zupevc@gmail.com
RAZBORŠEK Zlatka  5. a    zlatka.razborsek@guest.arnes.si
PLANINŠEK Renata  5. b    renata.planinsek@guest.arnes.si
BON Dean  6. a ŠPO  dean.bon@siol.net
KAUBE Anita  6.b ZGO, GEO  anita.kaube@osflv.si
BLAZNIK Tanja  6.c NAR, KEM, BIO, POK  tanja.blaznik@osflv.si
III. triletje
ŽEBAVEC Katarina  7. a TJA, N2N, NI1, NI2, NI3  katarina.zebavec@guest.arnes.si
SABATI Simona  7.b SLJ, ZGO, DKE, TVZ  simona.sabati@gmail.com
TRSTENJAK Petra  8. a SLJ, GKL  petra.trstenjak1@guest.arnes.si
DONKO Tanja  8. b MAT, OPB  tanjadonko@yahoo.com
ŽIVEC Matevž  9. a TIT, NŠP, ŠPO, RGT  matevz.zivec@osflv.si
ZUPANC Sarita  9. b LUM, LS1, LS2, LS3, FVZ1, FVZ2, FVZ3, OPB  sarita.zupanc@gmail.com
OSTALI UČITELJI
GEREČNIK Stane   FIZ, ŠHO, MAT  stane.gerecnik@guest.arnes.si
PIPENBAHER Magda   MAT  magda.pipenbaher@guest.arnes.si
SOBAN Karmen   SLJ, ŠNO, OPB 4  karmen.soban@guest.arnes.si
SORKO Anja   TJA  anja.sorko@osflv.si
LEŠNIK KURE Barbara   GUM, OPZ, MPZ  barbara.lesnik-kure@osflv.si
VUJINIĆ Vesna   ŠPO, IDPR  vesna.vujinic@guest.arnes.si
ROBIČ Dominik  org. inf. dejavnosti NRA, UBE, FIZ  dominik.robic@osflv.si
KLINE Mojca TJA, DSP  mojca.kline@gmail.com
BRAVAR Zlatka OPB 1. a  zlatka.bravar@osflv.si
STRELEC Barbara OPB 1. b  barbara.strelec@guest.arnes.si
BOŽNIK Manja Nemščina, OPB 3. b  manja.boznik@guest.arnes.si
BON Dean OPB  dean.bon@siol.net
SABATI Simona OPB, DKE, SLJ, ZGO  simona.sabati@gmail.com
GOSAK Franc MAT, ravnatelj  franc.gosak@osflv.si
POTRČ Sandra MAT, pomočnica ravnatelja  sandra.potrc@osflv.si
LEBAR Damijana Svetovalna služba  damijana.lebar@gmail.com
HAVAJ KUHARIČ Petra Svetovalna služba  dspnadaljavo@gmail.com
SEL Simona Svetovalna služba  simona.sel@osflv.si
STOJAKOVIĆ KVAS Nina Svetovalna služba

 ninastojakovic@gmail.com

GORENŠČEK Ines BIO, OPB, N1A  gorenscek.ines@gmail.com
KORPAR Jožica Knjižnica  jozica.korpar@osflv.si
VARGAZON Maja OPB 3. a  maja.vargazon@gmail.com
MIKLAVC Vojka OPB 5  miklavc.vojka@gmail.com
GRILC Staša OPB 3. b  stashagrilc@gmail.com
HOJAK Nina Svetovalna služba    nina18hojak@gmail.com

Dostopnost
Better Tag Cloud