Še nekaj informacij pred pričetkom šolskega leta – ukrepi

V torek, 1. septembra, se boste učenci od 8.15 do 8.20 zbirali na dogovorjenih mestih, kjer vas bodo pričakali razredniki in sorazredniki. Prosimo, da spoštujete varno razdaljo.

Prvi šolski dan je prevoz organiziran po posebnem voznem redu.

Oviran je prometni režim okoli šole. Prosimo, da parkirate avtomobile tudi v okolici pokopališča in vrtca, saj je dostop do parkirišča na Polanski cesti še zmeraj delno oviran. Starše in učence prosimo za izredno previdnost v okolici šole in vrtca.

NOVO ŠOLSKO LETO 2020-2021 PRIČENJAMO PO VELJAVNEM MODELU B-OŠ

Model B določa način dela v novem šolskem letu, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu tako kot v običajnih šolskih letih. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Pri tem vas obveščamo, da se dosledno držite naslednjih obvestil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja:

 • V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci – starši se morate držati tega pomembnega dogovora; sproti odreagirajte na prehlade ali druge oblike bolezenskih stanj in otroke zadržite doma.
 • Vsi učenci vstopajo v šolo v maskah (naprošamo vas, da maske učenci prinesejo od doma) prav tako uporabljajo maske vsi zaposleni. Enako velja za vse ostale goste, ki vstopijo le ob izpolnjevanju pogoja PCT ter ob predhodni najavi oziroma predhodnem dogovoru pri delavcih zavoda in v tajništvu šole, v skladu s priporočili NIJZ. Izjema so prihodi in odhodi odraslih, ki pospremijo v šolo učenca iz 1. triade (ali pridejo po njega).
 • Starši tako praviloma pripeljete otroka do šole, vendar v šolo ne vstopite (razen po predhodnem dogovoru).
 • Učenci vstopajo v stavbo posamezno ob ustrezni varnostni razdalji.
 • Učenci od 1. do 5. razreda bodo nujno nosili zaščitne maske le v skupnih prostorih izven matične učilnice, učenci od 6. do 9. razreda pa tudi v matični učilnici med poukom. Pri pouku športa učenci ne nosijo mask.
 • Edini razlog, ki je lahko opravičena izjema od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske.
 • Zelo bodite pazljivi na gibanje v popoldanskem času, da se otroci ne bi okužili in s tem ogrozili sebe in drugih v šoli.
 • Otroka prevzamete ob dogovorjenem času pred šolo (na enak način kot v lanskem šolskem letu).
 • Vstop otroka v jutranje varstvo je možen od 6.00 dalje. Jutranje varstvo zagotavljamo za učence 1. in 2. razreda. Za učence 3. in 4. razreda je organizirano jutranje varstvo v kombinaciji z dežurnimi učitelji na hodnikih in učitelji v posameznih učilnicah.
 • Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, pridejo v šolo od 8.05 do 8.15 in gredo takoj v svojo učilnico.
 • Vsi učenci, ki se bodo vozili s šolskim prevozom, morajo uporabljati zaščitne maske. Vozni red je objavljen na spletni strani šole.
 • Še vedno vas prosimo, da če je možno, naj učenci, ki so bližje šoli, pridejo v šolo peš ali s kolesom. Nova kolesarnica je bila v pomladnih mesecih povsem polna.
 • Učenci bodo imeli pouk večinoma v eni učilnici, razen v primeru specializiranih učilnic. Pouk športa bomo v maksimalni možni meri izvajali na prostem.

S spoštovanjem

Franc Gosak, ravnatelj

Obvestilo – PCT

Obveznost izpolnjevanja pogoja PCT za zaposlene in vse druge osebe, ki prihajajo v prostore OŠ FLV Slivnica, z veljavnostjo od 23. 8. 2021 do 29. 8. 2021.

Spoštovani,

na podlagi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ul. RS, 132/2021), ki je pričel veljati dne 23. 8. 2021, in Okrožnice MIZŠ z dne 20. 8. 2021 morajo vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah in domovih za učence, za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj »PCT«), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Prav tako morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 letizjema so starši ali druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole.  Izpolnjevanje pogoja preverja ravnatelj oziroma druga pooblaščena oseba zavoda.

Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost opravljajo, četudi ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja iz odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG).

Dokazila za izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja so naslednja:

 1. dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 2. digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR
  (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema:
 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
 • drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje 4. točke, da je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;
 1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
 2. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
 3. dokazila iz 5. ali 6. točke tega odstavka: osebe so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Tedensko testiranje z antigenskim testom HAG

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu tudi določa, da se osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom  (v nadaljnjem besedilu: test HAG) v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerem opravljajo svojo dejavnost oziroma v prostorih, ki jih določi ravnatelj zavoda.

 Samotestiranje učencev

V skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb
z virusom SARS-CoV-2, se bo za posamezne skupine učencev pri pouku in obšolskih dejavnostih (učenci 7., 8. in 9. razreda) izvajalo samotestiranje s hitrim antigenskim testom (test HAG) tako, da testirana oseba sama opravi odvzem brisa in odčita rezultat.

 Obveznost nošenja mask v javnem zavodu

S podaljšanjem veljavnosti odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ostaja v veljavi tudi obveznost nošenja zaščitnih mask v notranjih zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Izjeme za področje predšolske vzgoje in osnovne šole so:

 • predšolski otroci v vrtcu,
 • vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki (pri opravljanju neposrednega dela z otroki),
 • učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ko so v matičnemu oddelku,
 • govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učenci pri pouku športa in športne vzgoje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask Iahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali da komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Naprošamo zaposlene, udeležence izobraževanja in vse ostale, ki prihajajo v javni zavod, da upoštevajo vsa navedena določila iz tega obvestila.

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud