Spoštovani starši oz. skrbniki,
Posredujmo vam informacije o začetku zbiranja prijav za letovanje otrok na POHORJU in v POREČU (organizator ZPM) ter v PUNATU (organizator RK MARIBOR).
 
LETOVANJE V POREČU
Prijave za letovanje otrok bodo pričeli zbirati v ponedeljek, 13. 5. 2024 ob 11. uri. Prijava na letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču bo letos potekala samo preko spletne aplikacije, povezava do spletne prijavnice bo  objavljena na spletni strani – www.zpm-mb.si. Spletna aplikacija je za uporabo enostavna.
Za subvencionirano letovanje otrok je potrebno stalno bivališče v občini Hoče – Slivnica. Priložiti je potrebno skenirano odločbo o otroškem dodatku.
Za zdravstveno letovanje otrok: napotitve otrok na zdravstveno letovanje pri njihovih
osebnih zdravnikih že potekajo, zato  starši to uredijo čim prej, saj imajo zdravniki
omejeno število potrdil, ki jih pošljejo na ZPM.
Za samoplačniško letovanje: starši/skrbniki sami poravnajo polno ceno letovanja in ne
uveljavljajo nobene subvencije ter ne prilagajo nobenih dokazil.
 
LETOVANJE V PUNATU
Prijave na organizirano letovanje otrok v Punatu že potekajo. Staršem otrok, ki so bili v
lanskem letu vsaj 2x bolni svetujemo, da vprašajo (telefon, mail) otrokovega osebnega
zdravnika, če lahko glede na zdravstveno stanje otroka v preteklem letu napiše
zdravstveno napotitev na letovanje. Starši  na prijavi označite, da ima otrok zdravstveno
napotitev.
 
Izpolnjeno in podpisano prijavo z vsemi ustreznimi prilogami za sofinanciranje letovanja
lahko pošljete po pošti (RKS-OZ Maribor, Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor) ali po 
elektronski pošti: letovanje@rkmb-drustvo.si
Informacije za letovanje v Punatu (RK Maribor) najdete na spletni
povezavi:  www.punat.si

Vloge za subvencionirano letovanje otrok – stalno bivališče v občini Hoče – Slivnica!
V RKS-OZ Maribor ob izpolnjeni in podpisani prijavi potrebno oddati kopijo veljavne ODLOČBE O PREJEMKU OTROŠKEGA DODATKA.

 
Za dodatne informacije lahko pokličete pedagoginjo Simono Sel in psihologinjo Janjo Srebrnič

na telefon 02 603  56 84.

Pripravila:
Simona Sel

Dostopnost
Better Tag Cloud