Spoštovani starši/skrbniki!

Pričelo se je načrtovanje pouka za šolsko leto 2024/25. Večina predmetov je zakonsko določenih, za najmanj 2 in največ 3 ure pouka pa lahko učenci izberejo predmete glede na lastne želje – tako je od števila prijav vaših otrok odvisno, kateri obvezni izbirni predmet se bo izvajal in kateri ne.

Predlagamo, da postopek prijave opravite skupaj z vašim otrokom. Naj bo odločitev preudarna, kajti spremembe v septembru novega šolskega leta so dejansko nemogoče.  

Če bo vaš otrok oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov delno ali v celoti (mogoče le v primeru, če otrok obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom), je potrebno izpolniti Vlogo za oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov. Izpolnjeno vlogo posredujte na šolo (najbolje kar preko vašega otroka).

Povezava do izbirnega postopka: IZBIRNI PREDMETI 2024/25

Sandra Potrč, pomočnica ravnatelja

Dostopnost
Better Tag Cloud