Tradicionalni slovenski zajtrk

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino, vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost, o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in za širše okolje. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Otrokom je treba predstaviti, kako sta v današnjem času pomembna zajtrk in predvsem uživanje doma pridelane hrane, da bodo spoznali pomen kmeta kot pridelovalca hrane in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane, kajti najpomembnejša naloga čebele je opraševanje, saj s tem pomembno vpliva na pridelavo hrane za ljudi in živali, na pridobivanje različnih industrijskih surovin, pa tudi na človekovo zdravje in druge življenjske dejavnike.

PRISPEVEK

Dostopnost
Better Tag Cloud