Zaposleni učitelji

UČITELJ RAZREDNIK PREDMET e-mail naslovi
I. triletje
ROJKO Romana  1. a  romanarojko@yahoo.com
Kodrič Suzana  1. b  suzanakodric608@gmail.com
JEZERNIK Karmen  2. a  karmen.jezernik@guest.arnes.si
ŠTRAUB Maja  2. b  maja.dami@gmail.com
RENČELJ Doroteja  2. c  doroteja.rencelj@gmail.com
GEREČNIK Milena  3. a  milena.slatinek@guest.arnes.si
STRELEC Barbara  3. b  barbaraa.strelec@gmail.com
BILUŠ Mateja 2. strok. delavec 1.a,  mateja.vargazon@gmail.com
II. triletje
POTOČNIK Lea  4. a  lea.kincotop@gmail.com
ŽUPEVC Edita  4. b  edita.zupevc@gmail.com
RAZBORŠEK Zlatka  5. a  zlatka.razborsek@guest.arnes.si
PLANINŠEK Renata  5. b  renata.planinsek@guest.arnes.si
ŽIVEC Maja  5. c  maja.zivec@osflv.si
ŽEBAVEC Katarina  6. a TJA, N2N, NI1, NI2, NI3  katarina.zebavec@guest.arnes.si
SABATI Simona  6. b ZGO, DKE  simona.sabati@gmail.com
III. triletje
TRSTENJAK Petra  7. a SLJ, GKL  petra.trstenjak1@guest.arnes.si
DONKO Tanja  7. b LUM, LS1,LS2  tanjadonko@yahoo.com
MATEVŽ Živec  8. a TIT, NŠP, ŠPO  matevz.zivec@osflv.si
ZUPANC Sarita  8. b LUM, LS1,LS2  sarita.zupanc@gmail.com
BLAZNIK Tanja  9. a NAR, KEM, BIO,ROD  tanja.blaznik@osflv.si
KLINE Mojca  9. b TJA  mojca.kline@gmail.com
OSTALI UČITELJI
GEREČNIK Stane FIZ, ŠHO, MAT  stane.gerecnik@guest.arnes.si
GORENŠČEK Ines TJA, BIO  gorenscek.ines@gmail.com
KAUBE Anita ZGO, GEO  anita.kaube@osflv.si
PIPENBAHER Magda MAT  magda.pipenbaher@guest.arnes.si
SOBAN Karmen SLJ, ŠNO, OPB 4  karmen.soban@guest.arnes.si
SORKO Anja TJA, N1A  anja.sorko@osflv.si
PREL Mira GUM, OPZ, MPZ  mira.prel@osflv.si
VUJINIĆ Vesna ŠPO,GOS, ŠZZ, ŠSP, NŠP, OPB 4  vesna.vujinic@guest.arnes.si
BON Dean  ŠPO, NŠP  dean.bon@siol.net
ROBIČ Dominik  org. inf. dejavnosti NRA, ROM, MME,  dominik.robic@osflv.si
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA
BRAVAR Zlatka  OPB 1. a  zlatka.bravar@osflv.si
BEZJAK Barbara  OPB 1. b  barbara.bezjak@siol.net
BON Dean  OPB 2. a  dean.bon@siol.net
DONKO Tanja  OPB 2. b  tanjadonko@yahoo.com
BOŽNIK Manja  OPB 3. b  manja.boznik@guest.arnes.si
GORENŠČEK Ines  OPB 4. a  gorenscek.ines@gmail.com
GRILC Staša  OPB 4. b  stashagrilc@gmail.com

SABATI Simona

ŽIVEC Maja

 OPB 5

 simona.sabati@gmail.com

maja.zivec@osflv.si

Dostopnost
Better Tag Cloud