Podatki

Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA – VUKA, SLIVNICA PRI MARIBORU
OŠ FLV SLIVNICA

Naslov:

Mariborska cesta 4, Slivnica, 2312 Orehova vas

Telefon:

 • tajništvo: +386 02 603 56 80
 • ravnatelj: +386 02 603 56 81     Mobilni tel.: 051 429 249
 • pomočnica ravnatelja: +386 02 603 56 82
 • knjižnica: +386 02 603 56 83
 • pedagoginja: +386 02 603 56 84
 • računovodstvo: +386 02 603 56 85
 • organizator informacijskih dejavnosti: +386 02 603 56 86
 • specialna pedagoginja: +386 02 603 56 87
 • zbornica: +386 02 603 56 88
 • kuhinja: +386 02 603 56 89

Fax:

+ 386 (2) 605 6381

Transakcijski račun:

01360-6030651990

Davčna številka:

69830835

Matična številka:

5085306000

Enota šole:

Vrtec Slivnica

Naslov vrtca:

Mariborska cesta 8

Telefon vrtca:

+386 (2) 605 69 91

Ravnatelj:

Franc Gosak, prof.

Telefon ravnatelj:

+386 (2) 603 56 81

Elektronski naslov – ravnatelj:

ravnatelj@osflv.si

Elektronski naslov – tajništvo:

tajnistvo@osflv.si

Elektronski naslov – šola:

o-flvslivnica.mb@guest.arnes.si

Spletni naslov šole:

www.osflv.si

   

Pomočnica ravnatelja:

Sandra Potrč

Pedagoginja:

Simona Sel, Mojca Kline, Nina Stojaković Kvas, Petra Havaj

Psihologinja:

Damijana Lebar

Knjižničarka:

Jožica Korpar

tajnica VIZ:

Dragica Lešnik

Računovodkinja:

Erna Damijan

Hišnik:

 • Jelko Hauptman

Šolska kuhinja:

 • Alenka Kapun,
 • Marjeta Mikolič
 • Tatjana Kutnjak Krajnčič
 • Metka Barušič

Čiščenje šolskih prostorov:

 • Cvetka Cafuta,
 • Marjana Krempl,
 • Mateja Rožič,
 • Brigita Kurnik,
 • Diana Krajnc

Računalnikar:

Dominik Robič

Informator:

Dušan Šipek

Organizator prehrane:

Domen Babič

USTANOVITELJ

Osnovno šolo je ustanovila občina Hoče – Slivnica.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Slivnica, Čreta, Vrhi v Polani, Radizel, Orehova vas in Hotinja vas.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Katja Tretjak, Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310
Slovenska Bistrica
elektronska pošta: katja@czpp.si
tel. številka: 08 2059604

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Dostopnost
Better Tag Cloud