Govorilne ure

V spodnji tabeli kliknete na učitelja, pri katerem se želite naročiti na govorilne ure.

UČITELJ RAZREDNIK PREDMET e-mail naslovi
I. triletje
ROJKO Romana  1. a  osflvromana@gmail.com
Kodrič Suzana  1. b  suzana.kodric@osflv.si
ŽIVEC Maja  2. a  JV  maja.zivec@osflv.si
BEZJAK Barbara  2. b  JV  barbara1.bezjak@gmail.com
JEZERNIK Karmen  3. a  karmen.jezernik@guest.arnes.si
ŠTRAUB Maja  3. b  maja.dami@gmail.com
RENČELJ Doroteja  3. c  doroteja.rencelj@gmail.com
BILUŠ Mateja 2. strok. delavec, GOS  mateja.bilus@osflv.si
II. triletje
POTOČNIK Lea  4. a  lea.kincotop@gmail.com
ŽUPEVC Edita  4. b  edita.zupevc@gmail.com
RAZBORŠEK Zlatka  5. a  zlatka.razborsek@guest.arnes.si
PLANINŠEK Renata  5. b  renata.planinsek@guest.arnes.si
BON Dean  6. a ŠPO  dean.bon@siol.net
KAUBE Anita  6.b ZGO, GEO  anita.kaube@osflv.si
BLAZNIK Tanja  6.c NAR, KEM, BIO, POK  tanja.blaznik@osflv.si
III. triletje
ŽEBAVEC Katarina  7. a TJA, N2N, NI1, NI2, NI3  katarina.zebavec@guest.arnes.si
SABATI Simona  7.b SLJ, ZGO, DKE, TVZ  simona.sabati@gmail.com
TRSTENJAK Petra  8. a SLJ, GKL  petra.trstenjak1@guest.arnes.si
DONKO Tanja  8. b MAT, OPB  tanjadonko@yahoo.com
ŽIVEC Matevž  9. a TIT, NŠP, ŠPO, RGT  matevz.zivec@osflv.si
ZUPANC Sarita  9. b LUM, LS1, LS2, LS3, FVZ1, FVZ2, FVZ3, OPB  sarita.zupanc@gmail.com
OSTALI UČITELJI
GEREČNIK Stane FIZ, ŠHO, MAT  stane.gerecnik@guest.arnes.si
PIPENBAHER Magda MAT  magda.pipenbaher@guest.arnes.si
SOBAN Karmen SLJ, ŠNO, OPB 4  karmen.soban@guest.arnes.si
SORKO Anja TJA  anja.sorko@osflv.si
LEŠNIK KURE Barbara GUM, OPZ, MPZ  barbara.lesnik-kure@osflv.si
VUJINIĆ Vesna ŠPO, IDPR  vesna.vujinic@guest.arnes.si
ROBIČ Dominik  org. inf. dejavnosti NRA, UBE, FIZ  dominik.robic@osflv.si
KLINE Mojca TJA, DSP  mojca.kline@gmail.com
BRAVAR Zlatka OPB 1. a  zlatka.bravar@osflv.si
MIKLAVC Vojka OPB 1. b  miklavc.vojka@gmail.com
BOŽNIK Manja Nemščina, OPB 3. b  manja.boznik@guest.arnes.si
BON Dean OPB  dean.bon@siol.net
SABATI Simona OPB, DKE, SLJ, ZGO  simona.sabati@gmail.com
GOSAK Franc MAT, ravnatelj  franc.gosak@osflv.si
POTRČ Sandra MAT, pomočnica ravnatelja  sandra.potrc@osflv.si
LEBAR Damijana Svetovalna služba  damijana.lebar@gmail.com
HAVAJ Petra Svetovalna služba  dspnadaljavo@gmail.com
SEL Simona Svetovalna služba  simona.sel@osflv.si
STOJAKOVIĆ KVAS Nina svetovalna služba  ninastojakovic@gmail.com
GORENŠČEK Ines BIO, OPB, N1A  gorenscek.ines@gmail.com
KORPAR Jožica Knjižnica  jozica.korpar@osflv.si
VARGAZON Maja OPB 3. a  maja.vargazon@gmail.com
SEP Nastja OPB 5  nastjasep@gmail.com
GRILC Staša OPB 3. b  stashagrilc@gmail.com

Dostopnost
Better Tag Cloud