Fakultativni pouk

FAKULTATIVNI POUK NEMŠČINE IN RAČUNALNIŠTVA

Tečaji tujih jezikov:

Znanje tujih jezikov je iz leta v leto pomembnejše. Tega se zavedajo tudi starši, ki na različne načine sporočajo svoje želje. V tem letu smo ob podpori Občine Hoče-Slivnica vnovič razpisali fakultativni pouk nemščine. Fakultativni pouk nemščine izvaja učiteljica nemščine Manja Božnik.

V vrtcu bo izvajala ure nemškega jezika Nika Megovec, (dodatna dejavnost), tečaj angleškega jezika pa kot zunanji izvajalec Anja Sorko.

Fakultativni pouk računalništva:

Fakultativni pouk računalništva je namenjen učencem I. VIO, ki še nimajo na voljo izbirnih predmetov. Učenci se pri fakultativnem pouku računalništva spoznajo z računalnikom in osnovnimi funkcionalnostmi, potrebnimi za delo z računalnikom. Osnovno znanje, ki ga učenci pridobijo pri tem predmetu je bistvenega pomena za nadaljnjo izobraževanje ob izbiri izbirnih predmetov z vsebinami s področja računalništva. Izvaja se eno uro tedensko, v štirih skupinah, pod mentorstvom Staneta Gerečnika (Mihaele Macarol) in Dominika Robiča.

Dostopnost
Better Tag Cloud