Šolski sklad

Šola ima skladno z zakonodajo ustanovljen šolski sklad. Šolski sklad se financira s prostovoljnimi prispevki staršev, donacijami in drugimi sredstvi, kar je opredeljeno v Pravilih šolskega sklada. Osnovni namen sklada je zbiranje sredstev za izboljšanje pogojev dela v šoli, za nakup nadstandardne opreme in izvedbo nadstandardnih programov. Upravljanje sklada je zaupano upravnemu odboru, ki sprejme letni program in oblikuje predlog prioritet izvajanja nalog šolskega sklada. Predsednica upravnega odbora je predstavnica staršev, ga. Mateja Benotič. Iz prispevkov šolskega sklada šola poravna stroške prijavnin in priznanj za tekmovanja, ki se jih udeležujejo učenci šole, plesno – kulturni dan, didaktične pripomočke in drugo po letnem programu.

 

Dostopnost
Better Tag Cloud