NPZ

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Datumi nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) po predmetih in razredih:

Datum 6. razred 9. razred
sreda, 4. maj 2022 SLOVENŠČINA SLOVENŠČINA
petek, 6. maj 2022 MATEMATIKA MATEMATIKA
torek, 10. maj 2022 ANGLEŠČINA TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Več informacij o NPZ lahko najdete na spletni strani  https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Dostopnost
Better Tag Cloud