Bralna značka

Ljubim besede, tiste prave,

ki nočejo v glave odraslih: sočne in zvočne

in vsemogočne, zmožne in prožne,

gladke in sladke, ki se v ustih tope,

čistijo grlo in ga hlade.

(T. Pavček)

Bralna značka je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna interesna dejavnost v šoli in vrtcu, ki spodbuja mladino k branju in dviga bralno kulturo mladih.

Učenci naše šole sodelujejo v Prežihovi bralni znački.

Izbor knjig za branje ni predpisan; učenci lahko izbirajo knjige po lastnem “okusu”, upošteva se le primernost vsebine in obsega glede na starostno stopnjo.

Število prebranih knjig za uspešno opravljeno BZ je naslednje:

– učenci 1. VIO    3 knjige

– učenci 2. VIO    4 knjige

– učenci 3. VIO    5 knjig

Nekaj namigov oz. naslovov za branje lahko učenci najdejo v naslednjem dokumentu :

Priporočamo za branje_1. VIO 

Priporočamo za branje_2. VIO

Priporočamo za branje_3. VIO

Za uspešen potek BZ se izvedejo naslednje dejavnosti:

SEPTEMBER:

– seznanitev učencev / bralcev z datumom začetka in konca branja za BZ,
– zberejo se prijave učencev / bralcev,

SEPTEMBER / MAJ:

– nabava ustrezne literature,
– organizacija in izvajanje pogovorov o prebranem gradivu, ki poteka v šolski knjižnici po dogovoru s knjižničarko,

MAJ:

– ob zaključku bralne značke organiziramo literarno srečanje z ustvarjalcem.

“Pravljice so čudeži drobnih doživetij.

Pravljice so sanje sredi belega dne.

Pravljice so potovanja v skrivne dežele preteklosti.

Pravljice so sončni žarki otroštva.

Pravljice so fantastični drobci čudovitih slik življenja.

Pravljica sva jaz in ti.”

(F. Frančič)

Dostopnost
Better Tag Cloud