Tekmovanja

Učitelji in drugi strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in v času interesnih dejavnostih pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Po razporedu bomo organizirali tudi regijska in državna tekmovanja ter se jih na osnovi rezultatov udeleževali.

TEKMOVANJE

VODJA

(Priimek)

ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO
Tekmovanje za Vegovo priznanje Donko 18. 3. 2021 / 17. 4.2021
Tekmovanje za Stefanovo priznanje Gerečnik 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Soban 17.11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021
Mehurčki Rojko 8. 4. 2021 / /
Tekmovanje iz logike Donko 24.9.2020 / 17.10.2020
Tekmovanje za Preglovo priznanje Blaznik 18. 1. 2021 / 27. 3. 2021
Tekmovanje v znanju angleščine – 9. Kline 2.11.2020 20.1.2021 16.3.2021
Tekmovanje v znanju angleščine – 8. r Žebavec 19. 10. 2020 / 23. 11. 2020
Tekmovanje v znanju angleščine – 7. r Gorenšček 1.2.2021 / 1.3.2021
Tekmovanje v znanju nemščine – 9.r. Žebavec 26. 11. 2020 / 23. 03. 2020
Tekmovanje v znanju zgodovine Kaube 24. nov 26. jan 16. april
Tekmovanje v znanju geografije Kaube 8.dec 2. feb 20. mar
Tekmovanje za Proteusovo priznanje Blaznik 21. 10. 2020 / 4. 12. 2020
Tekmovanje v znanju o sladkorni b. Blaznik 16. 10. 2020 / 21. 11. 2020
Vesela šola Potočnik, Trstenjak 10. 3. 2021 / 14. 4. 2021
Cici vesela šola Planinšek 19.5.2021
Tekmovanje mladih čebelarjev Jezernik 8. 5.2021
Kresnička

Blaznik 6.-7.

Plan. 4.-5.

Strelec 1.-3.

3. 2. 2021 / /
Tekmovanje iz astronomije Gerečnik 3. 12. 2020 9. 1. 2021
Otroška varnostna olimpijada Potočnik maj 2021
Debata Anita Kaube

10. 10, 14. 11.

12. 12., 23. 1.

27. 3.
Košarka mlajši in starejši M in S Razpis sledi        Da Da

Dostopnost
Better Tag Cloud