Zdravstveno varstvo

PROGRAM OBVEZNEGA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV 

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika.

 1. Sistematični preventivni pregledi

Pregledi praviloma potekajo v prostorih zdravstvenega zavoda. Namen so spremljanju zdravstvenega stanja učencev, oceni telesnega in psihičnega razvoja ter ugotavljanja morebitnih odstopanj kakor tudi odkrivanju nezdravih življenjskih navad.

Pregledi se izvajajo:

 • pri šolskih novincih – v času do šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo in
 • v  1., 3., 6. in 8. razredu devetletke.

Učenci morajo s seboj obvezno prinesti:

 • kartico zdravstvenega zavarovanja
 • cepilno knjižico
 • očala
 • izvide specialističnih pregledov (v kolikor se zdravijo v specialističnih ambulantah)
 • odpustnice iz bolnišnice v primeru zdravljenja
 • učenke 6. razredov izjavo staršev oz. skrbnikov o privolitvi za cepljenje proti okužbi s HPV oziroma izjavo, da se s cepljenjem ne strinjajo.
 • učenci 8. razredov, ki ne dovolijo odvzema krvi naj prinesejo pisno prepoved staršev oz. skrbnikov.
 1. Cepljenja

Cepljenje novincev, učencev 1. in 3. razreda se opravlja  v zdravstveni ustanovi v spremstvu staršev oz. skrbnikov. Prav tako bodo v spremstvu staršev prejele II. odmerek cepiva proti okužbi s HPV učenke 6. razredov.

V skladu s Programom imunoprofilakse in kemoprofilakse ( Ur. L. št. 24 2009) se je s šolskim letom 2009 /2010 pričelo rutinsko neobvezno cepljenje proti humanim virusom papiloma (HPV) za deklice v  6. razredu OŠ. Za popolno cepljenje sta potrebna 2 odmerka cepiva. Cepljenja opravijo šolski zdravniki. 1 odmerek prejmejo deklice ob sistematičnem pregledu  v 6. razredu.

V sodelovanju z IVZ Republike Slovenije in dogovorom s Sekcijo za šolsko in visokošolsko medicino smo pripravili obvestila za starše:

 • Obvestilo o cepljenju proti okužbi s HPV ob sistematskem pregledu
 • Izjava o privolitvi za cepljenje, ki vsebuje tudi informacije o cepljenju proti HPV. Obvestilo boste prejeli z vabilom na sistematski pregled.

V kolikor deklice na sistematskem pregledu ne bodo imele podpisane izjave staršev, se jih ne cepi .

 1. Namenski pregledi po sistematskem pregledu

Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih učencev v primeru, ko se na rednem sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne moremo opredeliti kot bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje stanja kot na dve leti. Ti pregledi se izvajajo v  2., 4., 5., 7. in  9. razredu devetletke. Pregled v 9. razredu devetletke je namenjen tudi poklicnemu svetovanju.

 1. Namenski pregledi pred cepljenjem

Izvajajo se pri cepljenju novinca (2. odmerek proti hepatitisu B) in v 3. razredu devetletke (davica-tetanus,pertusis), ter pri deklicah 6. razredov  II. odmerek HPV v spremstvu staršev ali skrbnikov.

 1. Timske obravnave novincev so bile z uvedbo devetletke ukinjene in so potrebne le za tiste otroke, pri katerih se priporoča odložitev šolanja in niso usmerjeni po zakonu za usmerjanje otrok  s posebnimi potrebami.
 2. Izdaja zdravniškega mnenja, potrebnega za vpis v srednje šole, vezanega na zadnji sistematični pregled v času šolanja (medicinsko poklicno svetovanje učencu in njegovim staršem).

Storitev obsega tudi sodelovanje imenovanega zdravnika šole na timski obravnavi za poklicno svetovanje v 9. razredu devetletke, ki je organizirana v sodelovanju s specialistom medicine dela in psihologom  Zavoda za zaposlovanje.

7. Opravičila za izostanek od pouka in opravičila za športno vzgojo

V skladu s šolskimi pravili, ki veljajo za vse osnovne in srednje šole v Sloveniji, izdajajo zdravniška opravičila od pouka le za odsotnost, ki je trajala več kot pet šolskih (delovnih) dni in je bil učenec zdravljen pri zdravniku (ambulantno ali hospitalno). Izjemoma se lahko ravnatelj in imenovani zdravnik šole za posamezne problematične učence dogovorita drugače.

Opravičila za športno vzgojo za več kot 1 mesec piše imenovani zdravnik šole.

PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE

Ob sistematskih pregledih se izvaja utečen program zdravstvene vzgoje, ki je prilagojen starosti učencev ter problematiki obdobja.

Zdravstvena vzgoja se izvaja skupinsko ali individualno v obliki svetovanja, pogovora ali predavanja.

 URNIKI, SPREJEM IN NAROČANJE

Imenovani zdravnik naše šole je

mag. Leon RADOLLI, dr.med., specialist pediater

Dispanzer za šolske otroke in mladino

Bohovska cesta 7, 2311 Hoče

V primeru bolezni se učenci oglasijo v ambulanti izbranega osebnega zdravnika, v nujnih  primerih dela ambulanta na Vošnjakovi 2/4 IV. nad. od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.30 ure.

Dežurna ambulanta v Vošnjakovi 4/ pritličje deluje vsak dan od 20.00 do 23.00 ure, v soboto, nedeljo in ob praznikih pa od 8.00 do 23.00 ure.

Splošna urgentna ambulanta deluje v prostorih UKC Maribor od 23.00 ure .

 SVETOVALNICA ZA OTROKE IN MLADE

Namenjena je vsem šolarjem, ki imajo kakršnekoli probleme v šoli, doma, z vrstniki   ter se želijo o tem pogovoriti. Svetovanje jim je omogočeno v vseh zdravstvenih ambulantah, tako pri osebnem zdravniku kot pri imenovanem zdravniku šole.

ZD dr. ADOLFA DROLCA Zobozdravstvena ambulanta Slivnica, Mariborska cesta 2, Slivnica Zobozdravnik: Svetlana JAKIR, dr. dent. med. Zdravstveni tehnik: Zlatka NOVAK, ZT Tel.: 02/ 22 86 194

SISTEMATSKI PREVENTIVNI ZOBOZDRAVSTVENI PREGLED UČENCEV

Na pregled morajo prinesti KARTICO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Na pregledu bodo ugotavljali:

 • ustno higieno (prisotnost zobnih oblog)
 • obolelost mlečnih / stalnih zob za zobnim kariesom
 • zobne in čeljustne nepravilnosti in s tem potrebo po ortodontskem zdravljenju
 • morebitne bolezenske spremembe obzobnih tkiv in ustne sluznice

Pregledani bodo vsi otroci, tudi tisti, ki imajo drugje izbranega osebnega zdravnika. Vsi dobljeni podatki se beležijo v kartoteko vsakega pregledanega otroka in služijo v statistične namene, predvsem pa so pokazatelj zobnega zdravja vsakega otroka.

Dostopnost
Better Tag Cloud