Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti, ki se izvajajo v šolskem letu 2023/2024:

Razred Interesna dejavnost Mentor
5. Kolesarski izpit Dean Bon
3., 4. Otroški pevski zbor Barbara Lešnik Kure
5. – 9. Mladinski pevski zbor Barbara Lešnik Kure
4. Plesni krožek Anja Sorko
4. Lepopis Anja Sorko
6. – 9. Prežihova bralna značka Jožica Korpar
4. – 6. Modelarstvo Žiga Seušek
2., 3.  Otroški pevski zbor Barbara Lešnik Kure
2., 3. Mali možgančki Maja Štraub
1., 2., 3. Plesni krožek 123 Barbara Bezjak
4., 5. Plesni krožek 56 Anja Sorko
2.-5. Filozofski sprehodi Staša Grilc
2.-5. Dramski krožek Doroteja Renčelj
6.-9. Čebelarski krožek 2 Dominik Robič
7., 8., 9. Turistični krožek Simona Sabati
4.-9. Rokomet Vesna Vujinič
6.-9. Nogomet Dean Bon
6.-9. Odbojka Dean Bon
6.-9. Košarka Andraž Praunseis
1.-9. Planinski krožek Damijana Lebar, Andraž Praunseis
3. Športna sprostitev Maja Živec
4.-6. Učilnica v naravi Anita Kaube
8., 9. Debatni krožek Anita Kaube
6.-9. Logika Mihaela Macarol
6.-9. Knjižničarski krožek Jožica Korpar
1.-5. Bralna značka Razredniki
6.-9. Učim se poguma in nastopam Damijana Lebar
4.-6. Vesela šola Lea Potočnik
4. Otroška varnostna olimpijada Lea Potočnik
6. Možgane na pašo Nina Stojaković Kvas
4.-8. Recitatorski krožek Karmen Soban
6.-9. Priprava na Cankarjevo tekmovanje Maja Vargazon
7., 8. Meje mojega jezika so meje mojega sveta Petra Trstenjak
2.-4. Šahovski krožek 1 Žiga Seušek
5.-9. Šahovski krožek 2 Žiga Seušek
5.-8. Plezanje Žiga Seušek
2., 3. Taborniki Vojka Miklavc
3.-5. Čebelarski krožek 1 Karmen Jezernik
4., 5. Kresnička Renata Planinšek
1. Skozi igro se učimo Romana Rojko
1. Z igro do znanja Suzana Kodrič
1. Družabne igre

Zlatka Bravar

Mateja Biluš

7., 8., 9. Mladi raziskovalci Tanja Blaznik
1. Otroški pevski zbor 1 Barbara Lešnik Kure

 

Dostopnost
Better Tag Cloud