Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo številne interesne dejavnosti.

Interesne dejavnosti, ki so element sistemizacije in normativna porazdelitev ur interesnih dejavnosti:

Razred Dejavnost Mentor Št. ur
5.r Kolesarski izpit Dean Bon 42
1. Otroški pevski zbor 1 Jožica Korpar 38
2.-4. Otroški pevski zbor 2 Mira Prel 38
5.-9. Mladinski pevski zbor Mira Prel 152
DEJAVNOST Št. ur
Vseh ur interesnih dejavnosti: 1520
Interesne dejavnosti – po realizaciji 1138
Mladinski pevski zbor 152
Otroški pevski zbor 76
Kolesarski izpit 40
II. in III. VIO: umetnost, tehnika, tehnologija 114
Mentor: Razred: Ime dejavnosti:
Sarita Zupanc 4., 5. in 6. Likovna in foto – video dejavnost 19
Jožica Korpar 6.-9. Knjižnična umetnost 19
Petra Trstenjak 7.-9. Gledališka dejavnost 38
Doroteja Renčelj 4.- 5. Gledališče 19
Karmen Jezernik 4.- 5. Gledališče 19

Interesne dejavnosti po realizaciji:

Mentor Ime dejavnosti Razred Št. ur Urnik
Turnus Dan Ura
BEZJAK B – plesni krožek 1,2,3 1.-3. 35 1., 2. sreda 7.30- 8.15
BILUŠ Mateja

– od gumba do nahrbtnika

– mali šef Slovenije

6.

3.-9.

25

10

i., 2.

i., 2.

četrtek

po dogovoru

12.50-13.40

po dogovoru

BLAZNIK Tanja – mladi raziskovalci 6.-9. 20

1.

2.

po dogovoru po dogovoru
BON Dean

– odbojka

– športne igre

deklice 7.-9. r

1.r

35

15

1.,2.

1.,2

tor

tor

7.30-8.15

12.00-12.45

DONKO Tanja – logika 6., 7 razred 20 1.,2 po dogovoru po dogovoru
GEREČNIK  M – bralna značka 3. r 10 po dogovoru
GEREČNIK S

– šah 2

– šah 1

3., 4., 5.

1., 2.

20

15

2.

1.

čet 12.50-13.35
HAVAJ Petra – male sive celice 30 po dogovoru

JEZERNIK K

BRAČKO A.

– bralna značka

– čebelarski krožek

– čebelarski krožek

2. b

2., 3. r

4. – 9. r.

10

25

1.

l., 2.

po dogovoru

pet

pon

po dogovoru

7.30-8.15

7.30-8.15

po dogovoru

KODRIČ S – bralna značka 1.r 10 po dogovoru
KORPAR Jožica

– Prežihova bralna značka

– knjižničarski

– opz 1

6. – 9.

6.-9.

1.

35

17

35

1., 2.

1.

1., 2.

po dogovoru

po dogovoru

po dogovoru

12.50-13.25

LEBAR D

– debata

– debata turnirji

– planinski krožek

6. – 9.

6. –  9.

vrtec – 9.

35

35

20

1., 2.

1., 2.

1., 2

pon., sre.

4x sobota

5x sobota

7.30-8.15

7.00-17.00

8.00-14.00

PLANINŠEK R – bralna značka 5. 10 1., 2., po dogovoru po dogovoru
POTOČNIK Lea

– bralna značka

– vesela šola

– otroška varnostna olimp.

4.

4. – 6.

4.

10

20

15

2.

torek

marec, april, maj – dogovor

7.30-8.15
PREL Mira – opz 2. – 4. r 35 1., 2.,

ponedeljek

petek

12.50-13.35

7.30-8.15

RAZBORŠEK Z

– bralna značka

– planinski krožek

5.

1. – 9. r

10

25

petek

5 x sobota

po dogovoru

8.00-14.00

RENČELJ D

– bralna značka

– dramski krožek

2.a

1.- 4.

10

25

1

1., 2.

petek

četrtek

7:30-8:15

7:30-8:15

ROJKO Romana

– bralna značka

– od gumba do nahrbtnika

1.a

6.r

10

25

1., 2.

1., 2.

po

dogovoru

četrtek

po dogovoru

12.50-13.40

SEL Simona

– šola za razmišljanje

– šola za razmišljanje

5. r

6. r

18

17

1., 2.

2.

torek

ponedeljek

12.50 – 13.35

7.30 – 8.15

SOBAN Karmen

– recitatorski krožek

– cankarjevo tekmovanje

9.r

35

15

po dogovoru
SORKO Anja

– lepopis

– plesni krožek

4. r.

4.-6.r.

20

15

1., 2.

1. 2.

četrtek

torek

7:30 – 8.15

12.50 – 13.35

STRELEC Barbara

– bralna značka

– kresnička

– zdrava šola

1.c

1., 2., 3.

sprotni dogovor

10

15

10

1., 2.

sreda (od 27.11. – 5.2.)

po dogovoru

1.r: 12.00 – 13.35

2., 3.,r: 12.50 – 14.25

ŠTRAUB Maja

– bralna značka

– vesele urice

3.b

2., 3.

10

25

1., 2.

1.

čet

tor

po dogovoru

7.30-8.15

TRSTENJAK P

– literarni natečaji

– vesela šola

6.-9.

20

20

1., 2.

ponedeljek

torek

četrtek

po dogovoru

7.30-8.15 ali

12.50-13.35

VUJINIĆ Vesna – rokomet

5.-9.

dekleta in fantje

35 1., 2 ponedeljek 12.55-14.25
ZUPANC Sarita -likovni krožek 1-3. 35 1., 2. četrtek 13.40-14.25
ŽIVEC Maja

– etwinning, bralna znacka

– parlament

7., 8.

6. – 9.

35

po dogovoru

1., 2.

četrtek oz. po dogovoru 13.40-14.25
ŽIVEC Matevž – erasmus+

7.

8.

35

po

dogovoru

ŽUPEVC Edita

– bralna značka

– ekokviz

– ekobranje

4.

6.- 8.

4.

10

10

15

2.

dogovor

dogovor

torek

7.30 – 8.15

Dostopnost
Better Tag Cloud