Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo številne interesne dejavnosti.

Interesne dejavnosti, ki so element sistemizacije in normativna porazdelitev ur interesnih dejavnosti:

DEJAVNOST Št. ur
Vseh ur interesnih dejavnosti: 1520
Interesne dejavnosti – po realizaciji 1128

Interesne dejavnosti po sistemizaciji:

Razred Dejavnost Mentor Št. ur
5. Kolesarski izpit Dean Bon 50
1. Otroški pevski zbor 1 Maša Jahn 38
2. – 4. Otroški pevski zbor 2 Maša Jahn 38
5. – 9. Mladinski pevski zbor Maša Jahn 152
4. – 6. Animacijski krožek Sarita Zupanc 38
1. – 6.. Knjižničarski krožek Jožica Korpar 38
4. – 6. Tehnika Matevž Živec 38

Interesne dejavnosti po realizaciji:

Ure interesne dejavnosti Termin v urniku
Zap št. Mentor Ime dejavnosti Razred Št. ur Dan v tednu 1. turnus 2. turnus
1 BEZJAK Barbara BZ – 3. b 11 po dogovoru
Ustvarjalne delavnice 3. 19 torek 6. ura 6.ura
Ples 1. – 3. 19 ponedeljek 0. ura 0. ura
2 BILUŠ Mateja Spretni prstki 1. 38 torek 6. ura 6. ura
3 BLAZNIK Tanja Mladi raziskovalci 6. – 9. 17 petek 0. ura 0. ura
Mediacija 6. – 9. 19 petek 0. ura 0. ura
4 BON Dean Športna tekmovanja 6. – 9. 36 sreda 0. ura 0. ura
6 BRAVAR Zlatka Predstava in lutke 1. 38 torek 6. ura 6. ura
7 JEZERNIK Karmen BZ – 2. a 12 ponedeljek 0. ura
Čebelarski krožek 2., 3.r/4.r 38 torek 0. ura 0. ura
8 KAUBE Anita Priprava na tekmovanja 6. – 9. 17 ponedeljek 0. ura
9 KODRIČ Suzana BZ – 1. b 1. 9 petek 0. ura 0. ura
Učenje v naravi 1. 38 torek 6. ura 6. ura
10 KORPAR Jožica Prežihova bralna značka 6. – 9. torek 7. ura 7. ura
11 KORPAR Jožica Knjižničarski krožek 6. – 9. 17 petek 6.ura
12 LEBAR Damijana Učim se poguma in nastopam 6. – 9. 17 Sreda 6. ura
Planinci 17 Sobota po dogovoru
13 JAHN Maša OPZ 1. in 2. razred 1. 34 četrtek 6. ura 6. ura
14 PLANINŠEK Renata BZ – 5. b 11 po dogovoru po dogovoru
Kresnička 4. – 5. 19 sreda 6.ura
15 POTOČNIK Lea BZ – 4. a 10 sreda 0. ura
Vesela šola 4. – 6. 19 petek 0.ura 0.ura
Otroška varnostna olimpijada 4. 17 petek feb.-jun, 0.ura feb.-jun, 0.ura
16 RAZBORŠEK Zlatka BZ – 5. a 12
Planinski krožek v okolici šole 5. 19
Planinci 17
17 RENČELJ Doroteja BZ – 2. a 2. 12 ponedeljek 0. ura
Zdrava šola 2. 19 torek 6. ura
Dramski krožek 1. – 4. 34 petek 0. ura 0. ura
18 ROJKO Romana BZ – 1. a 1. a 9 petek 0. ura 0. ura
Skozi igro se učimo 1. 38 torek 6. ura 6. ura
19 SABATI Simona Kviz Rudolfa Maistra + Muzej NOB 8. – 9. 17 po dogovoru
20 SEL Simona Šola za razmišljanje 6. – 7. 17 torek 6. ura 6. ura
21 ROBIČ Dominik Čebelarski krožek 5. – 9. 35 po dogovoru
21 SOBAN Karmen Recitatorski krožek 4. – 5. 17 po dogovoru
Šolsko novinarstvo 6. – 9. 17 po dogovoru
22 SORKO Anja Lepopis 4. 19 torek 6. ura
Plesni krožek 4. – 6. 40 sreda 6., 7. ura 6., 7. ura
23 STOJAKOVIĆ KVAS Nina Možgane na pašo 5. 19 torek 6. ura
24 STRELEC Barbara BZ – 4. c 4. c 9
Folklora 4 3., 4. 38 torek 6. ura 6. ura
25 TRSTENJAK Petra Igrišče je gledališče 6. in 7. 17 ponedeljek 0. ura
26 VUJINIĆ Vesna Rokomet – priprava na tekmovanja 6. – 9. 34 ponedeljek 0. ura + po dogovoru 0. ura + po dogovoru
27 ŽIVEC Maja BZ – 3. a 3. 11
Bistre glave 3. 19 torek 6. ura
Ples kot šport 3. – 5. 17 torek 6. ura
28 ŽIVEC Matevž Namizni tenis 6. – 9. 17 pon 6.ura
Košarka 6. – 9. 17 pon 7.ura
Priprava učencev na športna tekmovanja 6. – 9. 17 po dogovoru
29 ŽUPEVC Edita BZ – 4. b 10 sreda 6. ura
Eko branje 4. 19 po dogovoru
30 MACAROL Mihaela Šahovski krožek 4-6 4. – 6. 35 torek 6. ura 6. ura

Dostopnost
Better Tag Cloud