Na reviji pevskih zborov »Mladina poje 2024« smo se letos predstavili kar s tremi pevskimi zbori naše šole. Potekala je v prečudoviti dvorani Union v Mariboru in sicer v dveh delih – v mesecu marcu, ko so se predstavili otroški pevski zbori in v mesecu maju, ko so se predstavili mladinski pevski zbori.
Zaradi številčnosti prijavljenih otroških zborov, so se ti predstavili v štirih dneh na kar petih koncertih. Naša šola se je predstavili z dvema otroškima pevskima zboroma. Z OPZ 1, v katerega so vključeni pevci 1. in 2. razredov, ter z OPZ 2, v katerega so vključeni učenci 3. in 4. razredov.
Člani prvega otroškega zbora so se v tako veliki dvorani predstavili prvič. Zato je bila to zanje še posebej nepozabna izkušnja. Pričarali smo čudovit, otroško pristen nastop in oder zapustili s ponosnimi nasmeški. Pevci drugega otroškega zbora so na odru prikazali pravo čarovnijo in s pesmijo Burja, skladateljice Tadeje Vulc, poželi največji aplavz koncerta ter vzklike navdušene publike.
V mesecu maju so se na istem predstavili še mladinski zbori. Tokrat se je v dvorani čutilo, da na oder stopajo večji, izkušenejši pevci in pevke, ki premorejo že večglasno petje, s katerim poslušalce popeljejo v druge dimenzije glasbe. Naš zbor se je na reviji predstavil prvič po “covid obdobju” in s svojim nastopom navdušil publiko. Ne samo, da so pevci ubrano odpeli vse tri skladbe, z vložki telesnih glasbil in drugih gibov so pričarali tudi zelo atraktiven vizualni nastop.
Svoje misli obeh nastopov bi strnila tako: “Oba koncerta sta bila čudovita. Vsi zbori so pokazali maksimalno pevsko znanje, veliko mero potrpežljivosti, poslušnosti, organiziranosti, srčnosti in zavednosti, da na oder stopajo s svojimi sopevci od katerih so vzajemno odvisni. In ko vsi držijo skupaj ter se trudijo za skupen cilj je ves trud, ki so ga vlagali na pevskih vajah, poplačan z bučnim aplavzom in notranjim občutkom zmagoslavja.”

Posnetki nastopov so dosegljivi na naslednjih povezavah:
OPZ1 in OPZ2 
MPZ 

 

Barbara Lešnik Kure, mentorica

Dostopnost
Better Tag Cloud