Voda izpod Pohorja

NAZIV OPERACIJE: Voda izpod Pohorja
AKRONIM: Voda izpod Pohorja
Prijavitelj: Občina Hoče – Slivnica
Partnerji:Društvo upokojencev Hoče
Društvo upokojencev Slivnica
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
Osnovna šola Franca Lešnika – Vuka
Obdobje izvajanja: Marec 2021 – marec 2023
Lokacija: Vodohran pri Križni Kapeli
Sofinanciranje: Vrednost celotnega projekta: 130.545,73
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:90.954,00
Občina Hoče – Slivnica:39.591,73
Opis:Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja. Čeprav je pitna voda tako dragocena dobrina, jo prepogosto dojemamo kot nekaj danega, samoumevnega. Tudi pomen stalnega nujnega preventivnega delovanja za zagotavljanje njene količine in kakovosti neredko spregledamo.

V Sloveniji imamo za oskrbo s pitno vodo preko 1000 vodovodnih sistemov, ki skupaj oskrbujejo preko 90 % prebivalcev. Kot značilnost lahko navedemo veliko število majhnih vodovodov, ki pa oskrbujejo v celoti majhen delež prebivalcev. Mali vodovodi imajo pogosto pomanjkljivosti, ki se odražajo na slabši kakovosti vode in so zato povprečni rezultati tudi zavajajoči.

Z operacijo želimo doseči večjo osveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu pitne vode. Samo območje Las lastovice leži nad velikim bazenom podzemne pitne vode, zato prebivalci večinoma niso čutili pomankanja pitne vode. V zadnjem času pa se čedalje bolj prebivalstvo zaveda, da pitna voda ni več samoumevna dobrina, ki priteče na pipi, ko jo odpremo.
Aktivnosti operacije: – obnova vodohrana

– zagotoviti kvalitetne pitne vode lokalnemu prebivalstvu

– povečana ozaveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu pitne vode
Cilji operacijeGlavni poudarek operacije je na ohranjanju pitne vode in skrbi za okolje, da kot posamezniki ne obremenjujemo okolja, kar posledično vpliva na kvaliteto pitne vode. Namen je ozavestiti prebivalstvo o pomenu pitne vode na zdravje človeka ter jim preko delavnic ponazoriti dolgo pot vode, ki jo premaga, da jo lahko natočimo v kozarec. S projektom želimo urediti manjši vodohran, ki si ga bodo lahko tudi ogledali ter tako lažje razumeli, kako pomembna je vsaka faza pridobivanja pitne vode in da za kvaliteto pitne vode ni zadolžen samo upravljalec vodovodnega omrežja ampak tudi prebivalstvo, ki na posameznem območju za pridobivanje pitne vode prebiva.
Pričakovani rezultati: – prenovljen vodohran

– zagotovljena kvalitetna pitna voda lokalnemu prebivalstvu

– povečana ozaveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu pitne vode
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl in
 https://www.program-podezelja.si/sl/ in
 http://www.lastovica.si
Dostopnost
Better Tag Cloud