Status športnika in kulturnika

Za pridobitev statusa športnika ali kulturnika je potrebno oddati vlogo do 20. septembra 2023. Vlogo
je mogoče dobiti pri pedagoginji Simoni Sel.
Dodelitev statusa in s tem prilagajanje šolskih obveznosti poteka v skladu s pravilnikom.


Pravilniki in obrazci so dostopni na šolski spletni strani na povezavi: Status športnika in kulturnika

Simona Sel

Dostopnost
Better Tag Cloud